Adres: Przejdź do strony
Praca rekrutacyjna do firmy SAS.

Obliczenie pierwiastków funkcji metodą bisekcji

Wytyczne:
Napisz program, który obliczy miejsce zerowe funkcji metodą połowienia. Metoda połowienia pozwala na obliczenie pierwiastka funkcji nieliniowej w zadanym przedziale, przy funkcjach spełniających określone warunki.


Program powinien przyjmować m.in. poniższe parametry:

  • a0… an – współczynniki wielomianu
  • k, l – granice przedziału
  • eps – dokładność obliczanej wartości pierwiastka funkcji
  • max – maksymalna liczba iteracji obliczeń, po przekroczeniu której wysyłana jest użytkownikowi stosowna informacja.

Rozwiązanie powinno zawierać:

  • implementację algorytmu w dowolnym języku programowania
  • dokumentację, w której zawarta będzie m.in. informacja o sposobie uruchomienia programu, opis projektu, użyte parametry i sposób ich podawania.