Adres: zobacz grę

Gra stworzona na podstawię książki ,,Javascript Rusz głową”.
Oparta na modelu mvc, obiekty:

  • model – przechowuje bieżący stan gry
  • widok – odpowiedzialny za aktualizację planszy do gry
  • kontroler – obsługuje wprowadzanie danych, gwarantuje wykonanie logiki gry oraz określa, kiedy gra zostanie zakończona

oraz kilku funkcjach pomocniczych tj.

  • handleFireButton – obsługa zdarzenia „ognia”
  • parseGuess – konwertuje literę na liczbę oraz sprawdza czy zakres liter/liczb jest odpowiedni
  • handleKeyPress – obsługę naciśnięcia klawisza enter